2023-02-07

Kvietimas į 3 tarptautinę studentų mokslinę-praktinę konferenciją „FUTURE CREATORS", kuri vyks 2023 m. gegužės 18 d.

SMK Aukštoji mokykla kviečia Jus į 3 tarptautinę studentų mokslinę-praktinę konferenciją "Future creators", kuri vyks 2023 m. gegužės 18 d. 

KONFERENCIJOS TIKSLAS – pristatyti ir aptarti galimas ateities produktų ar procesų, aktualių bet kuriai visuomenės gyvenimo sričiai, idėjas.

Įvairių studijų ir mokslo krypčių jaunieji mokslininkai kviečiami dalytis taikomųjų tyrimų rezultatais, idėjomis ir vizijomis, kaip rasti ateities kūrybinius sprendimus, aktualius šiuolaikiniam pasauliui įvairiose srityse.

Taikomieji tyrimai gali būti atliekami individualiai arba komandoje su dėstytojais ar kitų organizacijų atstovais.

Konferencijos pagrindu parengti reikalavimus atitinkantys straipsniai bus publikuojami recenzuojamame mokslo žurnale „Verslo ir teisės aktualijos“, 2023 m. Nr. 1. Žurnalas indeksuotas EBSCO PUBLISHING duomenų bazėje. 

Sveikatos srities moksliniai straipsniai gali būti publikuojami recenzuojamame mokslo žurnale „Mokslas ir edukaciniai procesai“, indeksuotame EBSCO PUBLISHING duomenų bazėje. 

KONFERENCIJOS TEMATIKA:

 •     Skaitmeninė žiniasklaida, komunikacija ir naujosios medijos;
 •     Sveikatos technologijos, sveikatos priežiūros valdymas ir gyvenimo kokybė;
 •     Kultūrinė ekonomika, kūrybinės ir pramogų industrijos, turizmas;
 •     Darnus vystymasis ir technologijos;
 •     Žinių valdymas ir valdymo technologijos;
 •     Aviacijos vadyba;
 •     Teisė;
 •     Kitos panašios sritys.

 

! KONFERENCIJA VYKS NUOTOLINIU BŪDU

 

REIKALAVIMAI PUBLIKACIJOMS:

Straipsnis turi būti parengtas anglų arba lietuvių kalba. 

Daugiau apie reikalavimus straipsniams (t. y. šablonui) rasite čia.

Šie reikalavimai tinka moksliniams žurnalams – „Verslo ir teisės aktualijos“  ir „Mokslas ir edukaciniai procesai“. 

 

REIKALAVIMAI KONFERENCIJOS ŽODINIAMS PRANEŠIMAMS:

 • Pristatymo trukmė neturi viršyti 10 minučių
 • Konferencijos kalbos – anglų ir lietuvių.
 • Pranešimų metu pristatomas tyrimo aktualumas, tyrimo tikslas, tyrimo metodai, tyrimo duomenys ir rezultatai, tyrimo išvados.

 

SVARBIOS DATOS / TERMINAI:

Registracija į konferenciją iki 2023-04-17

 REGISTRACIJA 

Straipsnių pateikimas: iki 2023-05-01

Straipsnius galima siųsti adresu: conference@smk.lt

Straipsnių recenzavimas planuojamas iki 2023-05-20.

 

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI: 

SMK Aukštoji mokykla

 

KONFERENCIJOS PARTNERIAI: 

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU)

 

Būtume dėkingi, jei šiuo kvietimu pasidalintumėte su savo kolegomis ir partneriais.

Konferencijos organizatoriai