2023-12-13

Svarbu: reikalavimai abiturientams, norintiems stoti į aukštąsias mokyklas 2024 m.

Hey! Ar jau girdėjai, kad nuo 2024 metų keičiasi stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas reikalavimai? Jau nuo kitų metų bus privaloma būti išlaikius tris valstybinius egzaminus stojant tiek į valstybės finansuojamas, tiek į mokamas studijas. Ši informacija ypatingai aktuali tiems, kurie baigia vidurinį mokslą 2024 m. ir svarsto apie studijas.

Stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas, reikės būti išlaikius lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir trečią (pasirenkamą) valstybinius brandos egzaminus. Stojant į universitetus, trijų egzaminų vidurkis turės siekti bent 36 balus iš 100, o į kolegijas (taip pat ir į SMK Aukštąją mokyklą) - 16 balų iš 100. 

Tiesa, yra numatytos ir išimtys. 1) Stojantieji, kurie renkasi menų studijas, turės būti išlaikę 2 valstybinius egzaminus (matematika nebūtina) ir stojamąjį egzaminą. 2) Naujieji reikalavimai nebus taikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienyje. 3) Taip pat, naujieji reikalavimai nebus taikomi asmenims, kurie mokyklą baigė ankstesniais metais, jiems bus taikomi jų mokyklos baigimo metais galioję reikalavimai. 

Abiturientai, kurie bus išlaikę 3 valstybinius egzaminus, SMK Aukštojoje mokykloje  galės rinktis profesinio bakalauro studijas (VI kvalifikacijos lygis) ir įgyti aukštojo mokslo diplomą informatikos, menų, socialinių mokslų, sveikatos, teisės, verslo ir viešosios vadybos kryptyse. 

Primename, kad stojantiesiems, kurie renkasi menų studijas, taikomi reikalavimai yra 2 valstybiniai egzaminai ir stojamasis egzaminas.

SVARBU! Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė išimtį š.m. būsimiems abiturientams, norintiems pakeisti pasirinktus brandos egzaminus. Tai padaryti abiturientai gali iki 2024 m. sausio 15 d. Daugiau informacijos galite rasti čia. 

 SMK profesinio bakalauro studijų programos 

Neišlaikei trijų egzaminų? SMK turi pasiūlymą!

SMK, reaguodama į šiuos švietimo pokyčius, nuo kitų metų stojančiuosius, kurie nebus išlaikę trijų valstybinių brandos egzaminų, kviečia rinktis ne aukštojo mokslo studijas (VI kvalifikacijos lygis), bet trumpojo ciklo studijas (V kvalifikacijos lygis) bei profesinio mokymo programas (IV kvalifikacijos lygis).

IV kvalifikacijos lygis. IV lygio profesinis mokymas yra skirtas asmenims, norintiems įgyti kvalifikaciją ar tam tikram darbui/funkcijai atlikti reikalingą kompetenciją. Į IV lygio mokymą priimami stojantieji, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, bet neišlaikę privalomų egzaminų ir negalintys rinktis bakalauro studijų. Baigus SMK  profesinio mokymo programas, išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Mokymosi trukmė 1-2 metų.

V kvalifikacijos lygis. V lygio trumposios studijos - tai puiki galimybė mokytis, persikvalifikuoti ir įgyti darbo rinkai reikalingų žinių bei įgūdžių. Į trumpojo ciklo studijas priimami stojantieji, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir jau turintys IV lygio profesinę kvalifikaciją. Baigus SMK trumpojo ciklo studijas, išduodamas trumpųjų studijų diplomas.

Mokymosi trukmė 1,5-2 metų.

 

Stojantysis neišlaikė trijų egzaminų, bet nori gauti aukštojo mokslo diplomą

Mokymosi grandinės vertė

Jei stojantysis vis tik svajoja apie bakalauro studijas, viskas yra įmanoma! SMK siūlo net dvi mokymosi grandines, kurių dėka bus galima įgyti aukštojo mokslo diplomą, norimų kompetencijų bei įgūdžių ir siekti išsvajotos karjeros! Šių mokymosi grandinių dėka taip pereinant iš vieno lygio į kitą. Jų eigoje gali būti įskaitomi tam tikri studijų dalykai, todėl gali sutrumpėti mokymosi trukmė ir sumažėti studijų kaina.

1 grandinė. Rinktis studijuoti IV kvalifikacijos lygio profesinį mokymą, kuris trunka 1-2 metus. -> Per tuos mokymosi metus išsilaikyti lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieno pasirinkto dalyko valstybinius egzaminus. -> Stoti į SMK bakalauro sutrumpintas studijas. 

2 grandinė. Rinktis studijuoti IV kvalifikacijos lygio profesinį mokymą, kuris trunka 1-2 metus. -> Turint IV lygio kvalifikaciją, rinktis V lygio trumpąsias studijas, kurios trunka 1,5-2 metus -> Per tuos mokymosi metus išsilaikyti 2 valstybinius egzaminus. -> Stoti į SMK bakalauro sutrumpintas studijas.

Nuo 2024 m. rudens kviečiame rinktis šias profesinio mokymo programas SMK Aukštojoje mokykloje:

IT:

Java programuotojas

.NET programuotojas

Programinės įrangos testuotojas

Multimedijos technikas

 

Grožis ir sveikata:

Kosmetikas

Slaugytojo padėjėjas

Masažuotojas

 

Verslo vadyba:

Nekilnojamo turto brokeris

E-pardavėjas konsultantas

Apskaitininkas

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas

Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius

Ekspeditorius

Maketuotojas

 

 

 Registruotis konsultacijai 

SMK atvira visiems!

Jei turi klausimų, susisiek:

priemimas@smk.lt