2022-01-28

Svarbi COVID-19 pandemijos prevencijai skirta informacija

COVID-19 pandemijos prevencijos reikalavimai, taikomi kontaktiniu būdu vykstančioms paskaitoms 2021-2022 m.m. pavasario semestre

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtais sprendimais kontaktiniu būdu (fiziškai Kolegijoje) paskaitose, seminaruose ir užsiėmimuose gali dalyvauti tik tie studentai, kurie turi Galimybių pasą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu “Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo” kontaktiniu būdu studijuoti ir dalyvauti kitose kontaktinėse studijų veiklose gali asmenys, atitinkantys vieną iš šio nutarimo 3.1.1.1–3.1.1.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų:

  • yra pasiskiepiję viena iš pripažintų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų;
  • asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir praėjo ne daugiau nei 210 dienų nuo teigiamo COVID-19 testo rezultato;
  • asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;
  • asmuo turi neigiamą SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatą, kuris galioja 72 val. nuo ėminio paėmimo momento.

Išsamūs kriterijai Galimybių pasui gauti yra pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime “Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo” 3.1.1.1–3.1.1.3 punktuose.

Taip pat primename, kad paskaitų, seminarų, kitų užsiėmimų metu bei visose Kolegijos patalpose privaloma dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.