2024-03-01

SMK priėmimas 2024

Ženk pirmą žingsnį studijų kelyje! SMK pradeda išankstinį priėmimą

SMK Aukštoji mokykla, įsikūrusi Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, jau kviečia teikti paraiškas išankstiniam priėmimui. Šiais metais įsigaliojo svarbūs pokyčiai švietimo sistemoje, todėl SMK, atsižvelgdama į tai, pristatė naujas studijų programas ir platesnes galimybes stojantiesiems: Trumposios pakopos studijų programas bei Profesinio mokymo programas. 

Išankstinis priėmimas jau prasidėjo! Kaip jis vyksta? Stojantysis stojimo prašymą gali teikti per SMK priėmimo portalą arba atvykęs į SMK Priėmimo komisiją  Išankstinio priėmimo laikotarpiu bei vėliau - iki rugsėjo 27 dienos. Prašymus galite pildyti čia:

Teikti paraišką stojimui į SMK

Kas laukia abiturientų, 2024 m. stojančių į Lietuvos aukštąsias mokyklas?

Nuo šių metų stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas reikės būti išlaikius tris egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir trečią (pasirenkamą). Stojant į universitetus, trijų egzaminų vidurkis turės siekti bent 36 balus iš 100, o į kolegijas (taip pat ir į SMK Aukštąją mokyklą) - 16 balų iš 100.

Tiesa, yra numatytos ir išimtys:

1) Stojantieji, kurie renkasi menų studijas, turės būti išlaikę 2 valstybinius brandos egzaminus (matematikos egzaminas nebūtinas) ir stojamąjį egzaminą;

2) Naujieji reikalavimai nebus taikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienyje;

3) Taip pat, naujieji reikalavimai nebus taikomi asmenims, kurie mokyklą baigė ankstesniais metais, jiems bus taikomi jų mokyklos baigimo metais galioję reikalavimai. 

Primename, kad stojantiesiems, kurie renkasi menų studijas, taikomi reikalavimai yra 2 valstybiniai brandos egzaminai ir stojamasis egzaminas.

Daugiau informacijos apie švietimo pokyčius ir mokymosi galimybes š.m. abiturientams:

Ką siūlo SMK? 

Aukštojo mokslo profesinio bakalauro studijos

Abiturientai, kurie bus išlaikę aukščiau paminėtus 3 valstybinius brandos egzaminus, SMK Aukštojoje mokykloje galės rinktis aukštojo mokslo profesinio bakalauro studijas (VI kvalifikacijos lygis) ir įgyti aukštojo mokslo diplomą informatikos, menų, socialinių mokslų, sveikatos, teisės, verslo ir viešosios vadybos kryptyse.

Visos Aukštojo mokslo profesinio bakalauro studijų programos


Galimybės laikantiems mažiau nei 3 valstybinius brandos egzaminus

SMK, reaguodama į stojimo į aukštąsias mokyklas pokyčius, nuo kitų mokslo metų stojančiuosius, kurie nebus išlaikę trijų nustatytų valstybinių brandos egzaminų ir norėtų įgyti profesinę kvalifikaciją, kviečia rinktis profesinio mokymo programas (IV kvalifikacijos lygis).

Profesinio mokymo programos (IV kvalifikacijos lygis). IV lygio profesinis mokymas yra skirtas asmenims, norintiems įgyti kvalifikaciją ar tam tikram darbui/funkcijai atlikti reikalingą kompetenciją. Į IV lygio mokymą priimami stojantieji, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, bet neišlaikę privalomų egzaminų ir negalintys rinktis bakalauro studijų. Baigus SMK profesinio mokymo programas, išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Mokymosi trukmė 1-2 metų.

Profesinis mokymas

IT sritis

 • Java programuotojas
 • .NET programuotojas
 • Programinės įrangos testuotojas
 • Multimedijos technikas
 • Jaunesnysis sistemų administratorius

Grožio ir sveikatos sritis

 • Kosmetikas
 • Slaugytojo padėjėjas
 • Masažuotojas

Verslo vadybos sritis

 • Nekilnojamo turto brokeris
 • E.pardavėjas konsultantas
 • Apskaitininkas
 • Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas
 • Ekspeditorius
 • Maketuotojas

Daugiau informacijos

Teikti paraišką stojimui

Trumpojo ciklo studijos (V kvalifikacijos lygis). V lygio trumposios studijos - tai puiki galimybė mokytis, persikvalifikuoti ir įgyti darbo rinkai reikalingų žinių bei įgūdžių. Į trumpojo ciklo studijas priimami stojantieji, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir jau turintys IV lygio profesinę kvalifikaciją. Baigus SMK trumpojo ciklo studijas, išduodamas trumpųjų studijų diplomas.

Mokymosi trukmė 1,5-2 metų.

Trumpojo ciklo studijos

Programinės įrangos testavimas

Programavimas

Pasirink studijų programą!

Nieko tokio, jei turi daug klausimų ir nežinai, kuri kryptis geriausia. Geriausi atradimai laukia tų, kurie išdrįsta pabandyti! Informaciją apie SMK siūlomas studijų programas rasi čia. 

 

Konsultuokis!

Jei nežinai, kurią studijų programą pasirinkti, kviečiame registruotis į nuotolinę konsultaciją. Jos metu atsakysime į visus rūpimus klausimus, papasakosime plačiau apie SMK gyvenimą, studijų procesą, finansavimo sąlygas, padėsime pasirinkti tinkamiausią studijų programą. Konsultacijos vyksta - nuotoliniu būdu iš anksto suderintu laiku.

Registruokis konsultacijai

Gauk stipendiją! 

Jei gali pasigirti aukštais mokyklos baigimo rezultatais ir turi tikslą gerai mokytis studijų metu, skiriame tau Pažangumo stipendiją, kurios vertė net 80 proc. metinės studijų kainos. Stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui, jei studentas išlaiko aukštą pažangumo lygį  ir jo kiekvieno semestro studijų rezultatų vidurkis yra ne mažesnis nei 9. Pažangumo stipendiją gali gauti stojantieji į aukštojo mokslo Profesinio bakalauro studijas bei Trumposios pakopos studijas SMK.

Pažangumo stipendiją gali gauti būsimi studentai*, kurių konkursinis balas:

 • ne žemesnis nei 7,5** balo, stojant į visas studijų kryptis, išskyrus menų studijų kryptį;
 • ne žemesnis nei 9,5** balo, stojant į menų krypties studijų programas (Videokūryba ir medijos; Dizainas).

Daugiau informacijos apie stipendijas

Gauk papildomą balą! 

Stojantiesiems į SMK taikomas papildomas motyvacijos studijuoti įvertinimas. Motyvacijos vertinimą rekomenduojama atlikti visiems stojantiesiems į SMK. Dalyvavimas motyvacijos vertinimo pokalbyje yra galimybė motyvuotiems ir tikslingai besirenkantiems studijų programas stojantiesiems gauti papildomų balų. Gautas motyvacijos ir pasirengimo studijuoti įvertinimas bus įskaičiuojamas į konkursinio balo sandarą. 

Registruokis SMK motyvacijos vertinimui (motyvaciniam pokalbiui) čia:


Registracija motyvaciniam pokalbiui

Pasirašyk sąlyginę studijų sutartį

SMK priėmimo komisija, įvertinusi Tavo pateiktus mokymosi rezultatus bei motyvaciją, gali pakviesti pasirašyti sąlyginę studijų sutartį, kuri užtikrins Tau studijų vietą SMK. Sąlyginę studijų sutartį pasirašyti galima stojant į SMK atskiruoju (tiesioginiu) priėmimo būdu.

 

Prieš pildant stojimo prašymą, kviečiame susipažinti su SMK priėmimo taisyklėmis. Jas rasite čia:

Priėmimo taisyklės 2024

SMK Priėmimo komisijos:


Klaipėdoje: 

Liepų g. 83B
Tel. nr. +370 601 74830;
El. paštas: priemimas@smk.lt; klaipeda@smk.lt 

Vilniuje:

Kalvarijų g. 137E
Tel. nr. +370 601 78186; +370 602 28237; +370 650 32910
El. paštas: priemimas@smk.lt; vilnius@smk.lt

 

Kaune:

Vilties g. 2
Tel. nr. +370 604 73638; +370 601 78253
El. paštas: priemimas@smk.lt; kaunas@smk.lt 

 

Studijuok ten, kur GERA!
Prisijunk prie #smklife