2021-05-05

Sąlyginė sutartis su SMK

Pasirašyk sąlyginę studijų sutartį su SMK jau dabar ir brandos egzaminams ruoškis be streso!

Nors brandos atestatą Tu įgysi 2021 m., tačiau Tavęs dar laukia brandos egzaminai. Nepanikuok dėl studijų vietos. Pateik stojimo dokumentus į SMK, pademonstruok aukštą motyvaciją studijoms, gauk kvietimą studijuoti bei pasirašyk sąlyginę studijų sutartį su SMK ir brandos egzaminams ruoškis be streso.

Įstok iki egzaminų

17 studijų programų

Vilnius, Kaunas, Klaipėda

Kokius veiksmus turi atlikti?

  • Pateikti stojimo prašymą SMK priėmimo sistemoje (prašymai teikiami čia)
  • Kartu su stojimo prašymu SMK priėmimo sistemoje turi pateikti šiuos dokumentus:
  1.  asmens tapatybės kortelę arba paso kopiją,
  2. mokomųjų dalykų semestrų įvertinimų (pažymių) užpildytą formą, pasirašytą mokyklos vadovo (pažymos forma)
  3. stojamosios registracijos (50 Eur) įmokos kvito kopiją,

REGISTRACIJA

SMK priėmimo komisija, įvertinusi Tavo pateiktus mokymosi rezultatus bei motyvaciją, gali Tave pakviesti pasirašyti sąlyginę studijų sutartį, kuri Tau užtikrins studijų vietą SMK.Pasirašius sąlyginę studijų sutartį, svarbu nepamiršti pristatyti brandos atestatą iki 2021 m. rugpjūčio 6 dienos bei tenkinti minimalius stojimo reikalavimus, t.y. reikia būti išlaikius ne mažiau kaip 1 valstybinį brandos egzaminą ir konkursinis balas negali būti žemesnis nei minimalus (slenkstinis) balas, numatytas SMK priėmimo taisyklėse.

Pateik stojimo dokumentus jau dabar, pasirašyk sąlyginę studijų sutartį ir ramiai ruoškis brandos egzaminams.