2022-08-02

Gauk SMK stipendiją

Hey! Esi aktyvus, motyvuotas, savo gyvenimo aprašymą ir patirčių žemėlapį nuolat pildantis įvairiausiomis užklasinėmis, projektinėmis veiklomis, o akademinis pažangumas tau taip pat nesvetimas? Tuomet ši naujiena skirta būtent tau!

Pristatome SMK studijų stipendijas:

 

Pažangumo stipendija

Jei gali pasigirti aukštais mokymosi rezultatais, kuriais baigei mokyklą, ir turi tikslą gerai mokytis studijų metu, skiriame tau Pažangumo stipendiją, kurios vertė net 80 proc. metinės studijų kainos. 

Pažangumo stipendiją gali gauti būsimi studentai*, kurių konkursinis balas:

  • ne žemesnis nei 7,5** balo, stojant į visas studijų kryptis, išskyrus menų studijų kryptį;
  • ne žemesnis nei 9,5** balo, stojant į menų krypties studijų programas (Video kūryba ir medijos; Dizainas).

Stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui, jei studentas išlaiko aukštą pažangumo rodiklį ir jo kiekvieno semestro studijų rezultatų vidurkis yra ne mažesnis nei 9.

Atitikus aukščiau išdėstytas sąlygas, kviečiame registruotis:

Pildyti prašymą

Nuo šio prašymo užpildymo dienos, su tavimi bus susisiekta prašyme nurodytais kontaktais per 5 d.d. Pažangumo stipendija bus suteikta, kai bus pasirašyta studijų sutartis. Pildyti prašymus Pažangumo stipendijai gauti galima iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

 

Skatinamoji stipendija

Jei tavo prioritetas kūrybiškumas ir akademiniai pasiekimai, o studijų metu  skiri laiko iniciatyvoms ir veikloms, skatinamoji stipendija kaip tik tau! Į šią stipendiją gali pretenduoti tiek naujai stojantieji, tiek jau besimokantys studentai.

  1. Galimas stipendijos dydis 20, 50 ir 80 proc. vieno semestro studijų kainos.
  2. Stipendijos skyrimo konkursas organizuojamas kartą per semestrą. Jis skelbiamas SMK administruojamuose socialiniuose tinkluose, studentų el. pašto adresais, priėmimo komisijos darbo metu. 
  3. Skatinamoji stipendija yra skiriama vieną kartą per vieną semestrą. Aplikuoti galima kiekvieną semestrą, jei stojantysis/studentas atitinka šiuos reikalavimus:
  • Stojančiojo konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 4,3 balo**;
  • Jau studijuojančio SMK studento semestro akademinis pažangumo vidurkis turi būti ne žemesnis nei 8,5 balo;
  • Vertinamas ir studento/stojančiojo aktyvumas visuomeninėse ar SMK veiklose, kurias jis pristato pildydamas motyvacijos anketą.

Norint pretenduoti į skatinamąją stipendiją, būtina užpildyti motyvacinę anketą:


Pildyti motyvacinę anketą


Motyvacinę anketą pildyti galima iki 2022 m. rugpjūčio 26 d. 

Skatinamosios stipendijos konkurso rezultatus analizuoja sudaryta komisija, kurią sudaro direktorius, akademinės veiklos vadovas, studijų programų vadovai, studentų atstovybės atstovas, studentų iniciatyvas koordinuojantys darbuotojai. Studentai apie konkurso rezultatus yra informuojami motyvacinėse anketose nurodytais el. pašto adresais. Atrankos konkurso rezultatai bus paskelbti iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Pažangumo ir skatinamosios stipendijos nėra sumuojamos. 

*Stipendijų skaičius ribotas. Pirmumo teisė gauti stipendijas bus suteikiama anksčiau prašymus pateikusiems stojantiesiems.

Susipažink su SMK 2022 - 2023 m. stipendijų skyrimo tvarka

** konkursinis balas apskaičiuojamas pagal priėmimo taisyklėse nurodytą tvarką čia

Kitos nuolaidų rūšys:

  • SMK studentų ir absolventų šeimos nariams taikoma 10 % nuolaida;
  • antroms studento studijoms Socialinių mokslų kolegijoje taikoma 30 % nuolaida.

Išsamiau stipendijų ir konkursinio balo klausimais konsultuoja Ilma Ruškienė ilma.ruskiene@smk.lt.