Įgyk naujų žinių bei praktinių įgūdžių!

  • Įgytas ne žemesnes kaip vidurinis arba jam prilygintas išsilavinimas
  • Paskaitos vyksta nuo pirmadienio iki penktadienio darbo dienos metu
  • Praktinis mokymasis laboratorijose ir verslo įmonėse

  • Profesinis mokymas įgyvendinamas šiomis formomis: 

    • Pirminis profesinis mokymas skirtas siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją po vidurinio išsilavinimo. 
    • Tęstinis profesinis mokymas, skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti. Tęstinio formaliojo profesinio mokymo programos skirtos įvairaus išsilavinimo asmenims.

SMK Kompetencijų akademija

SMK atveria duris stojantiesiems, norintiems greičiau įgyti praktinių žinių ir pradėti savo kelionę svajonių profesijos link. Šok į naują etapą - įgijus profesinio mokymo kvalifikaciją, galima rinktis Trumpąsias studijas arba išlaikius privalomus valstybinius brandos egzaminus - tęsti mokymąsi SMK pasirinkus sutrumpintas* SMK Profesinio bakalauro studijas

Baigus SMK Profesinio mokymo programas suteikiami visoje Europos Sąjungoje pripažįstami profesinio mokymo diplomai ir kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. 

*Gali būti įskaityti tam tikrų dalykų kreditai, kuriuos įgijai profesinio mokymo metu, todėl studijų trukmė gali sutrumpėti. 

 

Registracija į nuotolinę konsultaciją apie profesinį mokymą

Registruokis

SMK
priėmimas

Užsitikrink sau studijų vietą jau dabar. Teik paraišką Aukštojo mokslo profesinio bakalauro studijoms, Trumposios pakopos studijoms ar Profesiniui mokymui SMK jau dabar.

Priėmimas