2021-04-07

Suformuota nauja Socialinių mokslų kolegijos Taryba

2020 m. kovo 30 d. įvyko pirmasis naujai suformuotos kolegijos Tarybos posėdis. Kolegijos Taryba - tai patariamasis kolegialus kolegijos valdymo organas, kurio misija - savo įžvalgomis ir nuomone padėti kolegijai pasiekti užsibrėžtų strateginių tikslų, užtikrinant atskaitomybę visuomenei, socialinę atsakomybę bei sparčią ir veiksmingą reakciją į aplinkos pokyčius. Kolegijos Tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti aukštosios mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti aukštosios mokyklos misiją. Tarybą sudaro 21 narys, iš kurių 13 yra išorės atstovai iš verslo, valstybinio valdymo ir akademinių organizacijų, kiti nariai - kolegijos akademinės bendruomenės atstovai. 

Džiaugiamės, jog naujai suformuotą kolegijos Tarybą sudaro pažangių, inovatyvių įmonių, organizacijų, asocijuotų struktūrų vadovai, savo sričių profesionalai bei aktyvūs SMK bendruomenės nariai. Pirmajame susitikime naujoji SMK Taryba išrinko Tarybos pirmininką. Juo tapo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos generalinė direktorė Giedrė Ražinskienė. Sveikiname naująją pirmininkę, tikime produktyvaus ir sėkmingo bendradarbiavimo galia kuriant pažangius švietimo sprendimus.