2021-01-21

Socialinių mokslų kolegijoje pavasario semestras prasidės nuotoliniu būdu

Socialinių mokslų kolegija, atsižvelgdama į epidemiologinę situaciją šalyje bei 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2020-2021 m.m. pavasario semestro studijas nuo šių metų vasario 1 d. iki kovo 1 d. ORGANIZUOS NUOTOLINIU BŪDU. Apie tolimesnį studijų organizavimo būdą nuo kovo 1 d. informuosime Jus įvertinę epidemiologinę situaciją Lietuvoje bei atsižvelgdami ir vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, nurodymus ir rekomendacijas dėl tolimesnio studijų vykdymo būdo.