2020-11-06

SMK STUDIJOS NUO LAPKRIČIO 9 D. TOLIAU VYKDOMOS NUOTOLINIU BŪDU

Socialinių mokslų kolegija, atsižvelgama į epidemiologinę situaciją šalyje bei 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1226 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo”, nuo šių metų lapkričio 9 d. pratęsė studijų organizavimą nuotoliniu būdu iki egzaminų sesijos pabaigos. 2020-2021 m.m. rudens semestro studijos ir egzaminų sesija bus vykdoma nuotoliniu būdu, išskyrus Socialinių mokslų kolegijos direktoriaus įsakymu patvirtintų studijų dalykų praktinius užsiėmimus, atsiskaitymus bei egzaminus, kurių organizuoti nuotoliniu būdu nėra galimybės. 

Išsamesnę informaciją rasite SMK e.mokymosi aplinkoje Moodle.