2022-03-03

SMK prisideda prie paramos Ukrainai

Socialinių mokslų kolegijos bendruomenės vardu norime išreikšti besąlygišką ir vieningą palaikymą Ukrainos tautai, kolegijoje studijuojantiems ukrainiečiams studentams bei jų šeimoms, mūsų partneriams. 

Neliekame abejingi agresijai prieš laisvę ir žmogiškumą, esame visa širdimi su jumis. Mūsų bendruomenė už laisvą ir taikią Ukrainą.

Atsižvelgdami į susiklosčiusią situaciją, skiriame nukentėjusiems nuo karo ir agresijos Ukrainos studentams 100 SMK tikslinių studijų stipendijų, skirtų apmokėti studijų kainą.  Studentus priimsime į jau vykdomas bakalauro studijų programas anglų kalba. Tikslesnę informaciją skelbsime artimiausiu metu. 

SMK palaiko glaudų ryšį su mūsų studentais iš Ukrainos. Esame pasiruošę teikti psichologinę pagalbą ir esame visa širdimi su jais ir jų artimaisiais. 

SMK kviečia ne tik savo bendruomenę, bet ragina visus, galinčius ir norinčius išreikšti paramą Ukrainai: 

- prisijungti prie savanorių gretų „Stiprūs kartu“ (Stiprūs Kartu) čia.

- skirti lėšas „Aukok.lt“ humanitarinei, pirmajai ir psichologinei pagalbai čia.

- paremti nevyriausybinę organizaciją „Mėlyna ir geltona“ (Blue and Yellow), kuri nuo 2014 metų, remia Ukrainos ginkluotąsias pajėgas bei nuo karo nukentėjusius civilius čia


Taip pat kviečiame prisijungti prie iniciatyvos "Užriškim karą!"

Ateikite bet kada vieni ar su kompanija ir užriškite mėlyną ir geltoną juosteles ant medžių, krūmų, tvorų, stulpų, suoliukų ir t.t. Ir riškime tol, kol karas pasibaigs!

Papuošdami Rusijos ambasados Vilniuje, Rusijos konsulato Klaipėdoje ir Laisvės alėjos Kaune aplinką šiais taikos kaspinais, pranešame pasauliui, kad mums rūpi, kad mūsų daug ir kad prisidėsime prie taikos Ukrainoje, kaip tik galėsime. Skurkime nuostabiai vieningą peizažą - Ukrainos spalvų jūrą!

Juosteles riškime:

  • Vilniuje prie Rusijos ambasados (Latvių g. 53)
  • Kaune Laisvės alėjoje
  • Klaipėdoje prie Rusijos konsulato (Šermukšnių g. 4)