2021-08-03

SMK nuolaidos už studijas

HEY! 

Džiaugiamės, jog kolegijos studentai nuolat auga, tobulėja ir tampa SMK bendrakūrėjais! Vertindami kiekvieno studento saviraišką ir iniciatyvą, norime dar labiau paskatinti aktyviausius ir pažangiausius SMK studentus nuolaidomis už studijas!

SMK studentas, atitinkantis nustatytus vertinimo kriterijus, gali gauti nuolaidą studijoms nuo 20 proc. iki 50 proc.

Pagrindiniai vertinimo kriterijai yra šie: 

  • studijų einamojo semestro pasiekimų vidurkis ne mažesnis kaip 8,5 balo (žinoma, Tu neturėtum turėti nė vienos akademinės ir/ar finansinės skolos). 
  • Tavo visuomeninis, organizacinis, kūrybinis aktyvumas SMK ir ne tik. 

Taip pat bus atsižvelgiama į Tavo:

  • dalyvavimą SMK studentų atstovybės veikloje, renginių organizavimą;
  • savanorystę, socialinę veiklą įvairiose visuomeninėse organizacijose;
  • SMK viešinimą socialinėje erdvėje;
  • dalyvavimą neformalaus užimtumo veiklose SMK, kituose projektuose ir iniciatyvose;
  • sportinius pasiekimus.

Prašome kartu su paraiška pateikti savo aktyvumą ir dalyvavimą atitinkamose veiklose pagrindžiančius dokumentus. 

Paraiškas vertins studijų programų vadovai, filialų vadovai, studentų kuratoriai, studentų atstovybės prezidentė.

Kitos nuolaidos:

  • SMK studentų ir absolventų šeimos nariams taikoma 10 % nuolaida;
  • Antroms studento studijoms Socialinių mokslų kolegijoje taikoma 30 % nuolaida.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į partnerysčių vadovę Ilmą Ruškienę šiuo el. paštu ilma.ruskiene@smk.lt