2022-08-12

SMK – lyderė tarp privačių aukštųjų mokyklų: augantis studentų skaičius ir populiarios studijų programos

Artėjant mokslo metams, ryškėja būsimų studentų pasirinkimai, patraukliausių studijų programų tendencijos ir populiariausios aukštosios mokyklos. Socialinių mokslų kolegija, šiemet studentus pasitinkanti su šūkiu „Būk DAUGIAU!“, džiaugiasi, kad privačią aukštąją mokyklą kasmet renkasi vis daugiau kūrybingų ir ambicingų studentų.

Augantis stojančiųjų skaičius
Įvertinus 2022 m. stojimo rezultatus, Socialinių mokslų kolegija, įsikūrusi Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, išties turi kuo pasidžiaugti. Šiuo metu studijų sutartis pasirašė 25 proc. daugiau būsimų studentų, nei tuo pačiu metu praėjusiais metais. Taip pat džiugina ir LAMA BPO priėmimo rodikliai – tarp šalies kolegijų SMK šiemet yra trečioji Lietuvoje, o privataus aukštojo mokslo sektoriuje - lyderiaujančioje pirmoje vietoje.

Populiarėjančios studijų programos
Džiugu ir tai, kad tarp stojančiųjų pasirinkimų populiarėja ir prieš kelis metus SMK akredituota Dizaino studijų programa. Dizaino studijos SMK sujungia dizaino ir vadybos kompetencijas – čia studentai tiria vartotojų poreikius, generuoja idėjas, kuria jiems skirtus produktus ir mokosi juos paversti realybe. Studijų draugai, patyrę praktikai dėstytojai ir savo realiais iššūkiais besidalijantys verslo atstovai padeda SMK studentams atrasti savo stiprybes šioje srityje.

Daugelyje kitų mokymosi įstaigų dizaino studijų programa yra specializuota – grafinis dizainas, interjero, eksterjero dizainas ar kt. Tuo tarpu SMK pristatydama Dizaino studijų programą į ją pažvelgė strategiškai.

„Ši programa aprėpia platesnį lauką – galima parengti specialistą, kuris vėliau specializuosis toje srityje, kuri jam bus priimtiniausia. Todėl mums ir svarbu žvelgti į dizainą, kaip į mąstymą ir veiklos būdą. Šiuo metu gyvename skaitmeninėje meta realybėje, kurioje daug ką kuria atvaizdai. Taigi, šios studijos gali padėti žmogui išreikšti jo kūrybiškumą, kai to jis nedaro įprastai. Rekomenduočiau jas tiems, kurie nori būti ateities tendencijų matytojai ir jų realizuotojai“, – sako SMK kanclerė G.Skučaitė.


Kūrybiškumu ir praktiniu ugdymu pasižyminti kolegija skatina rinktis ir kitą paklausią menų studijų kryptį – Video kūrybos studijas, kurios itin paklausios šiuolaikinėje rinkoje ir plačiai pritaikomos įvairiausiose srityse. Skaitmenizacijos amžiuje, kai vyksta nuolatinė dinamika – video turinys tampa vis aktualesnis. Akivaizdu, kad istorijų pateikimas vizualuose, (podcastai, vlogai ir kt.) bei kino industrijos poreikis tokiems specialistams tik auga, todėl šios studijos išlieka paklausiųjų sąraše.

Dar viena populiarėjanti programa – Bendrosios praktikos slauga. Prieš metus šią studijų programą pristačiusi SMK, šiandien jau gali pasidžiaugti pirmųjų 100 studentų nueitais žingsniais. Jų teigimu, slaugos studijų kryptis itin patraukli dėl galimybės jau nuo pirmojo kurso tobulinti praktinius įgūdžius – tokiu būdu tolimesnė integracija į darbo rinką tampa lengvesnė ir sklandesnė.


Tarp 18-kos SMK siūlomų studijų programų, išryškėja ir kitos stiprios, verslo krypties studijos (Tarptautinio verslo, Transporto ir logistikos verslo, Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos, Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programos ). 2022 m. šios studijų programos buvo įvertintos užsienio verslo ekspertų komisijos ir, pripažįstant studijų įgyvendinimo kokybę, SMK buvo suteikta maksimali 7 metų akreditacija.

Studijos pritaikytos kiekvienam
Nenuostabu, kad SMK privalumas – lankstumas, o kadangi studijas renkasi ne tik ką tik vidurinę mokyklą baigę jaunuoliai, bet ir jau dirbantys asmenys, kolegija turi pasiūlymą ir jiems. Atsižvelgiant į studijuojančiųjų poreikius, SMK vykdo tiek nuolatines dienines, tiek sesijines studijas, leidžiančias studijuoti dirbantiems, auginantiems vaikus bei vyresnio amžiaus žmonėms.

Pasirenkant sesijines studijas, dirbantys studentai turi galimybę suderinti savo darbą bei norą mokytis ir tobulėti. Tuo tarpu hibridinės studijos leidžia dalyvauti paskaitose nuotoliu ir neapriboja galimybės studijuoti kokybiškai.

Asmeninio potencialo atskleidimui egzaminų rezultatai – ne rodiklis.  Pildyk prašymą iki rugsėjo 23 d.
Be to, kad SMK prisitaiko prie studijuojančių poreikių, kolegija taip pat kiekviename jų įžvelgia potencialą. Ne paslaptis, kad kolegijos ugdymo sistema ir paremta žmogaus ugdymu plačiąją prasme. „Akademinėje aplinkoje žinios ir rezultatai yra svarbu, tačiau tai – kintantis dalykas. Tuo tarpu tokios savybės kaip kūrybinis ir kritinis mąstymas, atsakomybė, motyvacija, pasitikėjimas savimi, drąsa priimti iššūkius, gebėjimas adaptuotis prie nuolat kintančių pasaulio pokyčių – yra vienos svarbiausių kompetencijų ir savybių, kurias SMK skatina ir nuolat akcentuoja savo ugdymo programoje“, – pasakoja SMK direktorė Viktorija Palubinskienė.

Pasak V.Palubinskienės, ne visi svajojantys pratęsti savo žinių kelią aukštojoje mokykloje atsineša geriausius rezultatus iš mokyklos. Tačiau tai neturi būti rodiklis – SMK vadovaujasi mintimi, kad egzaminų rezultatai neturi lemti būsimų studijų rezultatų ir galimybės atskleisti savo potencialą bei jį įveiklinti.


Geriau tobulinti tai, kas sekasi, o ne tai, kas iš esmės nesiseka. Pasitobulinti galime visuomet, bet profesionalu toje srityje tikriausiai netapsime. Tarkime, jeigu nesiseka matematika, yra kiti indikatoriai, kur gali sektis“, sako SMK kanclerė Gabija Skučaitė ir pabrėžia, kad panagrinėjus rinkos ir darbdavių lūkesčius, pamatysime, kad rinkoje daugiau reikalaujama socialinių ir humanitarinių kompetencijų.

Todėl svajojantys apie studijas aukštojoje mokykloje, kuri kiekvienoje asmenybėje įžvelgia potencialą, nepaisant įvertinimų praeityje, dar gali spėti pildyti prašymus ir pratęsti savo žinių kelionę. Stojantieji į SMK stojimo dokumentus gali pateikti tiesiogiai SMK atskirojo priėmimo būdu į mokamas studijų vietas iki rugsėjo 23 d.

Daugiau informacijos

Motyvuotiems studentams – Pažangumo ir Skatinamoji stipendijos
Besidžiaugiant ir įvertinant tai, kad kasmet į SMK įstoja vis daugiau motyvuotų, kūrybingų ir aktyvių studentų, didžiausia nevalstybinė aukštoji mokykla skatina augančius specialistus nesustoti. Nors jau kurį laiką kolegija skyrė stipendiją jau studijuojantiems, nuo 2022 rudens semestro pretenduoti į Pažangumo ir Skatinamąją stipendiją galės ir stojantieji. Kokius reikalavimus reikia atitikti norint į jas pretenduoti?

Pažangumo stipendija. Jei stojantysis gali pasigirti aukštais mokymosi rezultatais, kuriais baigė mokyklą bei turi tikslą gerai mokytis studijų metu, SMK skiria Pažangumo stipendiją, kurios vertė net 80 proc. metinės studijų kainos. Pažangumo stipendiją gali gauti būsimi studentai, kurių konkursinis balas:

  • ne žemesnis nei 7,5 balo, stojant į visas studijų kryptis, išskyrus menų studijų kryptį;
  • ne žemesnis nei 9,5 balo, stojant į menų krypties studijų programas (Video kūryba ir medijos; Dizainas).

Skatinamoji stipendija. Jei stojančiojo prioritetas kūrybiškumas ir akademiniai pasiekimai, arba jau studijuojantis studentas skiria laiko iniciatyvoms ir veikloms, skiriama Skatinamoji stipendija (į šią stipendiją gali pretenduoti tiek naujai stojantieji, tiek jau besimokantys studentai). Galimas stipendijos dydis 20, 50 ir 80 proc. vieno semestro studijų kainos. Aplikuoti galima kiekvieną semestrą, jei stojantysis/studentas atitinka šiuos reikalavimus:

  • Stojančiojo konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 4,3 balo;
  • Jau studijuojančio SMK studento semestro akademinis pažangumo vidurkis turi būti ne žemesnis nei 8,5 balo;
  • Vertinamas ir studento/stojančiojo aktyvumas visuomeninėse ar SMK veiklose, kurias jis pristato pildydamas motyvacijos anketą.

Daugiau informacijos apie stipendijas 

Būk daugiau su #smklife