2020-02-13

SMK kuria naują mokymo metodiką

Minėdama 25 metų jubiliejų ir žengdama į naują veiklos etapą, SMK siekia tapti permainų švietimo sistemoje kūrėja bei naujų tendencijų formuotoja keldama sau ambicingą tikslą - pakeisti nusistovėjusį mokymo būdą, paremtą žinių suteikimu, pereinant prie naujos edukacinės koncepcijos įgyvendinimo ugdant įgūdžius ir kompetencijas per patyrimų ir patirčių formavimą.

Šiais mokslo metais pradėta eksperimentinė fasilituojamų projektų metodika pakeis tradicinį mokymo būdą nauju - tokiu, kuriame dėstytojai taps mokymo proceso fasilitatoriais, o mokymasis bus paremtas praktinių projektų kūrimu ir įgyvendinimu. Taip bus pereinama prie eksperimentinio, patirtinio mokymosi, grįsto žinių įgijimu per patyrimą ir praktiką. Nors praktinis mokymas visuomet buvo SMK ugdymo proceso svarbiausia siekiamybė, diegiant naują mokymo metodiką praktiniais projektais grindžiamas mokymas taps visuotinai kolegijoje taikoma išskirtine ir unikalia SMK mokymo metodika. 

SMK kanclerė Gabija Skučaitė ir direktorė Viktorija Palubinskienė šį naują SMK projektą pristatė globaliai švietimo ir verslo lyderių bendruomenei “Lyderių Summite”, vykusiame Oksfordo mieste Jungtinėje Karalystėje.