2024-06-05

SMK direktorė dalyvavo Europos Aukštojo mokslo erdvės konferencijoje

Praėjusią savaitę SMK Aukštosios mokyklos direktorė Viktorija Palubinskienė viešėjo Albanijoje, kur Tiranos mieste įvyko Europos Aukštojo mokslo erdvės konferencija. V.Palubinskienė į konferenciją vyko kaip Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos atstovė Lietuvos delegacijos sudėtyje.

Konferencijoje daugiausia dėmesio buvo skiriama kelioms pagrindinėms sritims ir temoms, susijusioms su iššūkiais, kylančiais įgyvendinant pagrindinius Bolonijos proceso įsipareigojimus, aukštojo mokslo vaidmeniu įgyvendinant skaitmeninius ir žaliojo kurso reikalavimus bei pagrindinių akademinių vertybių išsaugojimu.

„Lietuvos Aukštojo mokslo sistemai nepaprastai vertinga dalyvauti šioje konferencijoje.  Binarinė aukštojo mokslo sistema leidžia vertingai atspindėti aukštųjų mokyklų vaidmenis, reikšmę šalies vystymuisi ir svarbiausia – aukštojo mokslo vertę. Bendroje sistemoje yra svarbus ir kolegijų vaidmuo, todėl svarbu, kad galime dalintis savo patirtimi ir ją susirinkti iš kitų, konferencijoje dalyvaujančių 47 šalių, kadangi beveik kiekvienoje delegacijoje yra skirtingų institucijų atstovai. Galime dalintis tiek iššūkiais, tiek gerąja patirtimi visos Europos kontekste“, – pasakojo V.Palubinskienė.

SMK direktorė pabrėžė, kad svarbiausiu konferencijos akcentu tapo tai, kad visos šalys pasirašė Tiranos komunikatą, kuriame iškeliamos pagrindinės Bolonijos proceso vertybės bei jų įgyvendinimas. Tiranos konferencija tapo svarbiu atspirties tašku – patvirtinta bendrų pastangų ir įsipareigojimų dėka ir toliau kurti įtraukią, novatorišką ir kokybišką aukštojo mokslo erdvę visoje Europoje.

„Labai svarbu, kad šis vizitas vyko Albanijoje, kuri nėra Europos Sąjungos narė, nors yra prisijungusi prie Bolonijos proceso. Taip rodomas dėmesys šalims, kurios siekia ES mandato. Daro įspūdį ir tai, kad visi prie stalo sėdintys delegacijų vadovai, ministrai, viceministrai sutaria dėl pagrindinių Europos aukštojo mokslo vertybių. Tai reiškia, kad Europa tvirtu žingsniu keliauja toliau vieningu aukštojo mokslo vystymo keliu. Na ir galiausiai, džiugu matyti, kad yra girdimas studentų balsas, kaip pagrindinių aukštojo mokslo erdvės dalyvių“, – įspūdžiais iš Albanijos dalijosi Viktorija Palubinskienė.

Džiaugiamės, kad SMK direktorė SMK Aukštosios mokyklos vardą garsino visos Europos mastu.