2023-02-06

SMK Aukštoji mokykla ir EduAction kviečia Lietuvos švietimo lyderius bei vadovus į konferenciją!

Vasario 28 d. SMK Aukštoji mokykla ir EduAction kviečia Lietuvos švietimo lyderius bei vadovus į konferenciją: „Švietimo įstaigos vadovo misija – pedagogų saviveiksmingumas ir bendrakūra“

Švietimo įstaigų vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje ir visuomenėje įgyja dar svaresnį ir reikšmingesnį vaidmenį. Gyvenant globalios visuomenės, ekonomikos ir politikos kaitos dinamikoje švietimo ir ugdymo įstaigų vadovai, pedagogų bendruomenė susiduria su didžiuliu informacijos srautu ir pokyčiais švietimo sistemoje. Suvaldyti šiuos procesus ir pasiekti kokybinius pokyčius švietime bei įgalinti savo bendruomenes veikti ir kurti drauge – nemenkas iššūkis švietimo lyderiams ir vadovams. Lyderystė reikšminga globaliu mastu ir kuria neįkainojamą vertę.

Švietimo įstaiga nėra savaime veikiantis mechanizmas, užprogramuotas veikti ilgalaikėje perspektyvoje. Tam, kad jis funkcionuotų, yra reikalingas tiek atkaklus ir kryptingai dirbantis vadovas, tiek ir saviveiksmingi darbuotojai.

REGISTRACIJA

  • Kaip skatinti švietimo darbuotojų saviveiksmingumą?
  • Kaip įtraukti švietimo įstaigos bendruomenę į bendra kūryba paremto rezultato siekimą?
  • Kokią įtaką saviveiksmingumas turi bendruomenės ir konkrečiai pedagogo motyvacijai?
  • Kokių asmeninių ir profesinių įgūdžių reikia vadovams ir lyderiams švietime ne tik šiandien, bet ir ateityje?

Atsakymus į šiuos klausimus išgirsime vasario 28 d. konferencijos pranešimuose ir atvirose diskusijose.

Kviečiame dalyvauti ir laukiame visų SMK Aukštojoje mokykloje Kaune, Vilties g. 2. Sekite EduAction naujienas, daugiau informacijos ir detali konferencijos programa - jau netrukus.

✅ Data ir laikas: vasario 28 d. 10.00-13.00 val.

✅ Konferencija vyks KONTAKTINIU BŪDU.

✅ Dalyviams bus išduoti akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

✅ Konferencijos dalyvio mokestis: 19,00 Eur asmeniui (informacija apie apmokėjimą bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams).

REGISTRACIJA


Daugiau informacijos tel. +370 676 91484 ar el. paštu: ilma.ruskiene@smk.lt