2020-04-23

Skirkite 1,2% SMK ir tapkite bendrakūrėjais

SMK Socialinių mokslų kolegija kviečia Jus tapti išskirtinio projekto - Holistinio žmonijos tobulėjimo centro - bendrakūrėjais. Tai Jūs galite padaryti skirdami 1.2 proc. savo sumokėto GPM šio prasmingo projekto išvystymui. Gautos paramos administravimas bus skelbiamas viešai ir Jūs galėsite matyti, kaip Jūsų skirta parama virsta ilgalaikiu prasmingu kūriniu, kurį galime įgyvendinti tik sutelkę žmonių pastangas. Nors ir maža dalimi prisidėdami visi kartu galime sukurti tai, kas bus daug didingiau už mus pačius ir išliks ilgam, įprasminant žmonijos egzistencijos vienovę ir evoliuciją. Kartu galime sukurti simbolį pačiai Žmonijai.

Daugiau apie projektą:

Klaipėdoje kuriamas pirmasis pasaulyje Holistinis žmonijos tobulėjimo centras - Evolveness, paremtas visuminiu žmogaus vystymosi ir sąveikos su erdve modeliu, atsispindinčiu pastato architektūroje, išorinėje ir vidinėje erdvinėje struktūroje bei funkcionalume.

Šio ambicingo projekto imasi SMK Socialinių mokslų kolegija, sutelkdama intelektines ir kūrybines geriausių šalies urbanistų, architektų ir konsultantų iš užsienio pajėgas tam, kad Klaipėdą paverstų traukos centru, kviečiančiu auginti ir puoselėti žmogaus potencialą sąveikoje su gamta, technologijomis ir naujo tipo erdvinėmis struktūromis.

Evolveness - tai erdvinis prototipas, susiejantis gamtą, žmogų ir technologijas.
Evolveness - tai kartotinis modelis, kurį būtų galima pritaikyti bet kurioje urbanizuotoje pasaulio vietovėje.
Evolveness - tai žinutė, kviečianti individus ir bendruomenes radikalioms miestų ir klimato permainoms.

Mūsų tikslas - sukurti erdvę intelektinio ir socialinio kapitalo stimuliavimui ir organiškiausiu būdu integruoti žmoniją, aplinką ir technologijas.

Kertinė projekto intencija - kelti kolektyvinį sąmoningumą ir kurti prasmingus žmonių, erdvių ir technologijų ryšius.

Pagrindiniai projekto įgyvendinimo principai:
pagarba (saugojantis dėmesys natūraliems ištekliams, landšaftui, miesto urbanistinei istorijai ir vietos tradicijoms);
harmonija (savo masteliu, tūriu ir funkcijomis pastatas turtins miesto aplinką, viešąsias erdves ir socialinį gyvenimą);
tvarumas (sukurti daugiau energijos nei sunaudojame, visas atliekas perdirbant ir grąžinant antriniam panaudojimui).

Projektas bus įgyvendinamas Klaipėdos mieste, Šiaurės prospekte 24. Šiuo metu rengiama detali projekto koncepcija ir architektūriniai sprendimai, kuriamas išskirtinis šio projekto skulptūrinis simbolis, kurį kuria žymus Lietuvos skulptorius Tadas Gutauskas. Projekto komandai vadovauja žinomas urbanistas, leidėjas, poetas humanitarinių mokslų daktaras Tomas S. Butkus ir SMK bendrakūrėja Gabija Skučaitė.


Prašymas gali būti teikiamas:
1. Užpildžius prašymą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).
Pavyzdys kaip užpildyti: https://www.youtube.com/watch?v=7BCPmiMytek
2. Užpildžius popierinį prašymą (siunčiama paštu ar įteikiama tiesiogiai mokesčių administratoriui).