2020-06-11

PRIĖMIMAS 2020

Stoti į SMK galite per LAMA BPO arba tiesiogiai Atskiruoju priėmimu. Dalinamės stojimo žingsniais.

Atskirasis priėmimas

 • 1. Užsiregistruok SMK priėmimo sistemoje https://my.smk.lt/
 • 2. Į el.paštą gauk registracijos patvirtinimą (nuorodą), kurį aktyvavęs tęsi registraciją
 • 3. Aktyvavęs gautąją registracijos nuorodą, susikurk slaptažodį ir užpildyk prašomą informaciją kiekvienoje skiltyje
 • 4. Pateik SMK priėmimo sistemoje prašomą informaciją bei įkelk reikalingus dokumentus
 • 5. Pasirinkt norimą studijuoti studijų programą (-as) ir įtrauk į prašymą
 • 6. Pateik kūrybinių darbų aplanką (portfolio), jei stoji į menų krypties studijų programas (portfolio struktūros reikalavimus ir pateikimo procedūras rasi Stojančiųjų į menų krypčių grupių studijų programas SMK Atskiruoju priėmimu atrankos tvarkos apraše)
 • 7. Užsiregistruok SMK motyvacijos vertimui (motyvaciniam pokalbiui) užpildydamas registracijos anketą https://bit.ly/2UaXTwJ. Motyvacijos vertinimą rekomenduojama atlikti visiems stojantiesiems, tačiau motyvacijos vertinimas tampa privalomu tiems stojantiesiems, kurių konkursinis balas mažesnis nei 4,3 balo.
 • 8.  Atlik motyvacijos vertinimą (su užsiregistravusiais motyvacijos vertinimui stojančiaisiais bus susisiekiama individualiai ir suderinama motyvacinio pokalbio data ir laikas)
 • 9.    Įkelk brandos atestato ir jo priedo kopijas SMK priėmimo sistemoje https://my.smk.lt/ , jei jų dar nebuvai įkėlęs arba dar nebuvai gavęs brandos atestato.
 • 10. Sulauk kvietimo studijuoti (kvietimai studijuoti skelbiami el.paštu)
 • 11. Sudaryk studijų sutartį su SMK

Bendrasis priėmimas

Bendrojo priėmimo žingsniai yra skelbiami LAMA BPO tinklapyje

https://bakalauras.lamabpo.lt/bendrojo-priemimo-zingsniai/

 • 1. Užsiregistruok SMK motyvacijos vertimui (motyvaciniam pokalbiui) užpildydamas registracijos anketą https://bit.ly/2UaXTwJ. Motyvacijos vertinimą rekomenduojama atlikti visiems stojantiesiems, tačiau motyvacijos vertinimas tampa privalomu tiems stojantiesiems, kurių konkursinis balas mažesnis nei 4,3 balo.
 • 2. Atlik motyvacijos vertinimą (su užsiregistravusiais motyvacijos vertinimui stojančiaisiais bus susisiekiama individualiai ir suderinama motyvacinio pokalbio data ir laikas)
 • 3. Prasidėjus LAMA BPO priėmimui, užsiregistruok LAMA BPO priėmimo sistemoje BPIS. Registruojantis LAMA PBO sistemoje vadovaukis Bendrojo priėmimo žingsniais, pateiktais www.lamabpo.lt
 • 4. Įkelk (pažymėk) gautajį SMK motyvacijos vertinimo pažymėjimą LAMA BPO priėmimo sistemoje BPIS iki stojimo prašymų pateikimo LAMA BPO registracijos termino pabaigos.
 • 5.  Sulauk kvietimo studijuoti per LAMA BPO
 • 6. Sudaryk studijų sutartį su SMK