2022-11-22

Lapkričio 29 d. EduAction kviečia į online konferenciją „Įtraukusis ugdymas: mokytojo perspektyva“

Gyvename ir dirbame globalioje visuomenėje, kurioje didžiausia vertybė yra ir turi būti žmogus. Nepaisant jo amžiaus, tautybės, fizinių ar mentalinių gebėjimų, jo išvaizdos, negalios ir kitų savybių. Žmogaus, kaip globalios visuomenės piliečio, įtrauktis yra viena prioritetinių vertybių ir vienas esminių kiekvienos valstybės nacionalinės, švietimo, socialinės paramos, darbo bei kitų, žmogaus gyvenimui, jo integracijai į visuomenę bei savirealizacijai svarbių politikos tikslų.

Nuo šio supratimo prasideda kalba apie įtraukųjį ugdymą mūsų švietimo ir ugdymo politikoje bei įstaigose, kuriose kuriamas ir įgyvendinamas ugdymo prieinamumas kiekvienam žmogui.

Lapkričio 29 d. EduAction online konferencija „Įtraukusis ugdymas: mokytojo perspektyva“

Konferencijos pranešėjai dalinsis savo žiniomis, patirtimi ir metodais, padedančiais ne tik įvairių poreikių vaikams ir jaunuoliams, bet ir pedagogams, švietimo bei ugdymo įstaigoms. 


  • Koks mokytojo ir švietimo pagalbos specialisto vaidmuo įtraukiojo ugdymo procese?
  • Kokiais metodais švietimo įstaigose dirbama šiandien ir kaip dirbsime ateityje?
  • Kokios yra įtraukiojo ugdymo proceso komandos narių funkcijos ir kokia jų reikšmė?
  • Kokie pokyčiai vyksta mokyklų bendruomenėse, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą?
  • Kokia pedagogo ir tėvų bendradarbiavimo svarba, atliepiant specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų sklandžią integraciją į bendrojo lavinimo programas?


 Tokio pobūdžio ir daugybę kitų klausimų ugdymo įstaigose užduodame kasdien. Susitikime EduAction organizuojamoje online konferencijoje „Įtraukusis ugdymas: mokytojo perspektyva“ ir atsakykime į rūpimus klausimus drauge!

DATA: lapkričio 29 d., 13.00 – 16.00 val.

Konferencija vyks NUOTOLINIU BŪDU.

REGISTRACIJA

✅ Dalyviams bus išduoti akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

✅ Konferencijos dalyvio mokestis: 15,00 Eur asmeniui (informacija apie apmokėjimą bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams).

✅ Nuoroda į nuotolinį renginį bus atsiųsta 1-2 val. iki renginio mokėjimą atlikusiems asmenims.

 

Daugiau informacijos tel. +370 671 20861 ar el. paštu: zivile.juceviciene@smk.lt 

Sekite naujienas EduAction Facebook paskyroje.