2019-03-12

KURK: kurianti, unikali, rūpestinga karta

09.3.1-ESFA-K-731-01-0039

2019 m. vasario mėn. Socialinių mokslų kolegijoje (SMK) Klaipėdoje vyko mokymai studentams ir dėstytojams „Design Thinking“ įrankiai ir praktika“ bei „MVP – perspektyvesnis būdas įvertinti verslo idėją“. Šie mokymai organizuojami pagal Klaipėdos valstybinės kolegijos įgyvendinamą projektą „KURK: kurianti, unikali, rūpestinga karta“ Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0039, kuriame Socialinių mokslų kolegija dalyvauja kaip partneris.
Mokymuose dalyvavo virš 60 mūsų kolegijos studentų ir 6 dėstytojai. Mokymai vyko komandiniu principu, komandas jungė skirtingų studijų sričių (fizinių, socialinių, technologijos mokslų) atstovai. 

Mokymų „Design Thinking“ įrankiai ir praktika“ metu dalyviai buvo mokomi kūrybiškai spręsti sudėtingas verslo problemas, skatinti savo kūrybinį mąstymą, išmokti derinti jį su racionaliu mąstymu, sklandžiau ir nuosekliau kurti naujus produktus, paslaugas, sprendimus.

Mokymų „MVP – perspektyvesnis būdas įvertinti verslo idėją“ metu, dalyviai buvo supažindinti su produkto ar prototipo kūrimu, kuris realiai veiktų, galėtų nešti pajamas ar teikti kitokią naudą ir jam sukurti nereikėtų daug laiko.

Šie mokymai buvo labai naudingi tiek dėstytojams, tiek studentams, tobulinant jų verslumo/kūrybiškumo įgūdžius bei sprendžiant  idėjų generavimo, inovatyvių produktų/paslaugų kūrimo, dizaino sukūrimo, pateikimo vartotojams uždavinius.