2020-03-20

Informacija SMK bendruomenei

Atsižvelgdama į pandeminę situaciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo kovo 16 d. iki kovo 30 d. paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Todėl ir SMK mokymo(si) procesas šiuo metu yra perkeltas į elektroninę erdvę.

Šioje kritinėje situacijoje vienas didžiausių mūsų prioritetų - studentų, dėstytojų, administracijos darbuotojų ir partnerių saugumas. Todėl, siekdami sumažinti galimas grėsmes, vadovaujamės visomis PSO ir Lietuvos valstybės teikiamomis rekomendacijomis bei imamės visų įmanomų prevencinių priemonių.

Tuo pačiu dar kartą informuojame mūsų studentus ir dėstytojus, kad, nors šalyje paskelbtas karantinas, studijų procesas nesustoja - mokome ir mokomės nuotoliniu būdu. Visi SMK administracijos darbuotojai dirba nuotoliniu režimu, visos paskaitos, konsultacijos dėl praktikų ar baigiamųjų darbų taip pat yra perkeltos į virtualią erdvę. Studijų programų vadovai, dėstytojai konsultuoja studentus tiek “SMK Moodle” sistemoje, tiek elektroniniu paštu bei kitais, abiems pusėms patogiais, kanalais.

Mūsų nuomone, tai puiki proga mums visiems išbandyti naujas galimybes ir, pasitelkus kūrybiškumą bei šiuolaikines technologijas, ieškoti naujų mokymosi būdų. Pasaulio universitetai ir kitos aukštosios bei vidurinio mokymo mokyklos šiuo ekstremaliu laikotarpiu pereina prie mokymosi nuotoliniu būdu. Mūsų kolegija tokį mokymosi būdą taip pat pradėjo sėkmingai taikyti.

Savaitei artėjant į pabaigą, norime padėkoti visai SMK bendruomenei - dėstytojams, studentams ir administracijai - už supratingumą, vieningumą ir bendrystę. Gavome ne vieną padėkos laišką už tai, kad į šią kritinę situaciją sureagavome operatyviai, kūrybiškai ir profesionaliai. Jaučiame ir geras studentų nuotaikas - daugelis teigiamai vertina naują patirtį.

Nuolat stebime bendrą situaciją ir kitų mūsų šalies bei viso pasaulio universitetų veiklą, laikomės visų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) nurodymų tam, kad operatyviai galėtume reaguoti į nuolat kintančią situaciją.

Dar kartą labai prašome visos SMK bendruomenės būti pilietiškai, atsakingai, laikytis rekomendacijų ir rūpintis savo bei aplinkinių sveikata.

Visa oficiali informacija dėl koronaviruso plitimo ir rekomendacijos nuolat talpinamos ŠMSM svetainėje (adresu https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso).

Jei Jums kyla klausimų ar tiesiog neramu ir norisi pasidalinti savo mintimis, laukiame Jūsų laiškų el. paštu svajune.marcinkeviciene@smk.lt. arba telefonu 861558442.

Būkime sąmoningi ir saugokime vieni kitus!

Socialinių mokslų kolegija