2019-08-22

Informacija pirmakursiams

Informacija pirmakursiams

HEY Pirmakursi, sveikiname Tave įstojus ir prisijungus prie SMK šeimos! Tikimės, kad studijos čia taps naujų iššūkių ir galimybių pradžia, vesiančia į sėkmingą karjerą ir asmeninį tobulėjimą.

Kviečiame atvykti į Mokslo metų pradžios šventę, kuri vyks 2019 m. rugsėjo 2 dieną:
11.00 val. SMK Vilniuje (Kalvarijų g. 137E).
14.00 val. SMK Kaune (Vytauto pr. 23, Verslo Parkas AUŠRA).
17.00 val. SMK Klaipėdoje (Nemuno g. 2), o 19.00 val.
Visus SMK studentus kviečiame į visų Klaipėdos aukštųjų mokyklų koncertą „Studentiškas pirmadienis“ Teatro aikštėje, Klaipėdoje.

Daugiau informacijos www.smk.lt ir SMK socialiniuose tinkluose Facebook (SMK Socialinių mokslų kolegija) bei Instagram (SMKLIFE).

SVARBU ŽINOTI:

  1. Informaciją apie studijas Socialinių mokslų kolegijoje rasite interneto puslapio (www.smk.lt) skiltyje „Mano SMK“. Iki studijų pradžios privalote susipažinti su kolegijos teisės aktais, reglamentuojančiais studijų proceso organizavimą ir sekti šių teisės aktų pakeitimus (www.smk.lt–Mano SMK – Moodle – Studijų dokumentai).
  2. Paskaitų tvarkaraščius rasite kolegijos tinklapyje www.smk.lt skiltyje „Mano SMK“ (Tvarkaraščiai). Paskaitos nuolatinių studijų (dieninio tvarkaraščio būdo) studentams prasidės rugsėjo 3 d.
  3. 2019-2020 mokslo metų studijų grafiką rasite kolegijos tinklapyje www.smk.lt skiltyje „Mano SMK“ (Moodle).
  4. Rugsėjo 5-6 dienomis vyks SMK Pirmakursių festivalis NEON fest’19! Miškų apsuptyje, poilsio bazėje „Rūta“ prie Bebrusų ežero Molėtuose. Jei nori pažinti SMK bendruomenę, pajusti ir patirti, kaip išties gyvena šauniausi SMK studentai – kaip jie linksminasi, kuria, generuoja idėjas ir organizuoja renginius – dalyvauk pirmakursių festivalyje SMK NEON FEST! Daugiau informacijos SMK Socialinių mokslų kolegijos facebook profilyje arba www.smk.lt
  5. I kurso sesijinio tvarkaraščio būdo studentams studijos organizuojamos sesijomis. Paskaitos vyksta per mokslo metus po vieną savaitę kiekvieną mėnesį darbo dienomis: pirmadieniais-penktadieniais vakarais (orientacinis laikas nuo 16.30 val. iki 20.30 val.) ir šeštadienį (orientacinis laikas nuo 9.00 val. iki 16.00 val.). Atskiruose padaliniuose paskaitų laikas gali nežymiai skirtis. Pirmoji paskaitų savaitė ištęstinių studijų studentams vyks: SMK Klaipėdoje rugsėjo mėn. 23-28 d., SMK Kaune - rugsėjo 16-21 d., SMK Vilniuje - rugsėjo 16-21 dienomis. Sesijinių studijų grafiką rasite kolegijos tinklapyje www.smk.lt skiltyje „Mano SMK“ (Moodle), paskaitų tvarkaraščius - www.smk.lt skiltyje „Mano SMK“ (Tvarkaraščiai).
  6. Priimtiems į SMK studentams išduodamas Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) arba tarptautinis studento pažymėjimas (ISIC). Daugiau informacijos rasite puslapiuose: www.lsp.lt arba www.isic.lt
  7. SMK studentui suteikiama kolegijos elektroninio pašto dėžutė ir autorizuota prieiga prie kolegijos studijų informacinės sistemos ir studijų išteklių.
  8. Svarbu nepavėluoti sumokėti įmokos už studijas iki kiekvieno einamojo semestro pradžios. Už rudens semestro studijas įmoka turi būti atlikta iki rugsėjo 1 dienos, o už pavasario semestrą – iki vasario 1 dienos. Įmokos už studijas mokamos pervedant lėšas į kolegijos sąskaitas bankuose, kurios nurodytos Studijų sutarties 1.1 dalyje. Jei studentas neįvykdo finansinių įsipareigojimų per pirmąjį einamojo semestro mėnesį, Kolegija turi teisę perduoti studento skolos išieškojimą tretiesiems asmenims.
  9. Studentas privalo nedelsiant raštu informuoti kolegijos Studijų skyrių apie pasikeitusią kontaktinę informaciją arba kitais svarbiais studijų klausimais.
  10. Pažymas studentai užsako elektroniniu būdu. Pažymų užsakymo formą rasite www.smk.lt skiltyje „Mano SMK“ (E-mokymosi aplinka "Moodle", Pažymų užsakymas).


Informaciją studijų klausimais teikia studijų skyriaus darbuotojai:

SMK Klaipėdoje
Nemuno g. 2, Klaipėda
Tel. nr. +370 601 74830
Tel.nr. +370 615 30899
El. p. neringa.gulbinaite@smk.lt

SMK Kaune
Verslo Parkas AUŠRA
Vytauto pr. 23, Kaunas
Tel. nr. +370 604 73638
El. p. vidmante.stoniene@smk.lt

SMK Vilniuje
Kalvarijų g. 137E, Vilnius
Tel.nr. +370 601 78537
Tel. nr. +370 682 41082
El. p. agne.ekinci@smk.lt; daine.vlasenkoviene@smk.lt.