2021-08-27

Atmintinė pirmakursiams (nuolatinė studijų forma, dieninis tvarkaraščio būdas).

Hey, pirmakursi,

Džiaugiamės, jog tapai SMK bendruomenės dalimi! Netrukus prasidės Tavo naujas gyvenimo etapas – studijos! Kad SUPERHEROJAUS studijų startas būtų sklandus, pateikiame Tau svarbiausią informaciją apie studijų procesą SMK.

 

  1. 2021-2022 mokslo metų studijų grafiką rasi kolegijos tinklapyje www.smk.lt skiltyje „Mano SMK“ – Moodle - 2021-2022 m.m. studijų grafikai.

  2. Rugsėjo 2-3 dienomis I kurso nuolatinių studijų (dieninio tvarkaraščio būdo) studentams vyks įvadinės paskaitos, kurių metu susipažinsi su studijų programų vadovais, sužinosi studijuojamos programos turinį bei profesinės veiklos perspektyvas, turėsi daug įdomių susitikimų, diskusijų bei veiklų su darbo rinkos profesionalais, susitiksi su SMK studentų atstovybės nariais ir kitais SMK superherojais. Studijų skyriaus darbuotojai Tave supažindins su studijų tvarka ir procesu, pristatys Erasmus+ galimybes, sužinosi, kaip naudotis SMK e-mokymosi aplinka Moodle ir kitais SMK informaciniais ištekliais. I kurso nuolatinių studijų (dieninio tvarkaraščio būdo) įvadinių paskaitų ir užsiėmimų grafikas bus paskelbtas www.smk.lt.

  3. Paskaitos I kurso nuolatinių studijų (dieninio tvarkaraščio būdo) studentams prasidės rugsėjo 6 dieną. Paskaitų tvarkaraščius rasi prisijungęs prie SMK akademinės studijų sistemos Unimetis https://my.smk.lt. Tvarkaraščių peržiūros ir naudojimo instrukciją rasi čia. Prisijungti prie SMK akademinės studijų sistemos Unimetis bus galima nuo rugsėjo 1 dienos. Prisijungimo nuorodą su vartotojo vardu ir slaptažodžiu gausi į savo asmeninį paštą, kurį nurodei pildydamas stojimo prašymą bei pasirašydamas studijų sutartį. Atkreiptinas dėmesys, kad tie studentai, kurių asmeninis paštas yra @mail.ru, prisijungimo nuorodą prie Unimetis gaus tiesiogiai į SMK studento elektroninio pašto dėžutę. 

  4. Studijos SMK 2021-2022 m.m. bus organizuojamos kontaktiniu/ hibridiniu ir nuotoliniu būdu. Hibridinis studijų vykdymo būdas – tai toks mokymo būdas, kai lygiagrečiai vyksta kontaktinis ir nuotolinis mokymas, t.y. paskaitos metu dalyvauja tiek studentai, esantys auditorijoje kolegijoje, tiek studentai, kurie mokosi prisijungę iš namų ar kitos savo buvimo vietos. Nuotolinis studijų vykdymo būdas – tai toks mokymo būdas, kai paskaitos ir seminarai vyksta tik nuotoliu, kai studentai paskaitoje ar seminare dalyvauja prisijungę naudojant vaizdo konferencijų įrankį “Google Meet” (arba kitas patvirtintas nuotolinio mokymosi aplinkas Kolegijoje) bei užduotis atlieka SMK e.mokymosi aplinkoje Moodle. Kontaktinis mokymosi būdas – tai toks būdas, kai paskaitos ir seminarai vyksta fiziškai studentams būnant kolegijoje (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtais nutarimais, kontaktiniu būdu (fiziškai auditorijose) paskaitose ir seminaruose galės dalyvauti tik turintys Galimybių pasą). Studijų procesas SMK bus vykdomas derinant visus tris mokymo būdus: tiek kontaktinį mokymą, tiek hibridinį, tiek nuotolinį. Kokiu būdu vyks konkreti paskaita ar seminaras rasite paskaitų tvarkaraštyje. Atkreiptinas dėmesys, kad tam tikrų studijų programų dalykų studijos, kuriose yra numatytas privalomas praktinis mokymas kolegijos praktinėse laboratorijose, arba kai tam tikrų studijų dalykų mokymas neįmanomas nuotoliniu ar hibridiniu būdu, vyks išimtinai tik kontaktiniu būdu kolegijoje. 

  5. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtais sprendimais kontaktiniu būdu (fiziškai Kolegijoje) paskaitose, seminaruose ir užsiėmimuose galės dalyvauti tik tie studentai, kurie turės Galimybių pasą (Galimybių pasas – tai asmeniui suteikiamas QR kodas, kurį gauna žmonės, pasiskiepiję nuo koronaviruso, persirgę COVID-19 arba gavę neigiamą COVID-19 testo rezultatą). 

   Galimybių pasą galite atsisiųsti https://gpasas.lt/ 

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu “Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo” Galimybių pasą gali gauti tie asmenys, kurie atitinka vieną iš šio Nutarimo punktuose nurodytų kriterijų, t.y.:

   - yra pasiskiepiję viena iš pripažintų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų;

   - asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir praėjo ne daugiau nei 210 dienų nuo teigiamo COVID-19 testo rezultato;

   - asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą COVID-19 IgG antikūnų arba bendrųjų antikūnų kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo rezultatą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina; 

   - asmuo turi neigiamą SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatą, kuris galioja 48 val. nuo ėminio paėmimo momento.

  6. Kontaktinės paskaitos Kolegijos pastatuose bus organizuojamos laikantis saugumo reikalavimų ir rekomendacijų, numatytų Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendime „Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“. 

  7. SMK studentams suteikiama kolegijos elektroninio pašto dėžutė, autorizuota prieiga prie SMK e.mokymosi aplinkos Moodle bei studijų akademinės duomenų bazės Unimetis. 

   - Prisijungimai prie SMK studento elektroninės pašto dėžutės bus sukurti ir jungtis prie el.pašto dėžutės bus galima nuo rugsėjo 1 dienos. Paaiškinimai, kaip pirmą kartą prisijungti prie SMK studento el.pašto pateikti šioje instrukcijoje. Visą studijų kolegijoje laikotarpį su studijų procesu susijusi informacija studentui bus siunčiama tik į kolegijos studentui suteiktą el. pašto dėžutę. 

   - Prisijungti prie SMK akademinės studijų bazės Unimetis bus galima nuo rugsėjo 1 dienos. Prisijungimo nuorodą su vartotojo vardu ir slaptažodžiu gausi į savo asmeninį paštą, kurį nurodei pildydamas stojimo prašymą bei pasirašydamas studijų sutartį (studentai, kurių asmeninis paštas yra @mail.ru, prisijungimo nuorodą prie Unimetis gaus tiesiogiai į SMK studento elektroninio pašto dėžutę. Prieigą prie Unimetis rasi kolegijos tinklapyje www.smk.lt skiltyje „Mano SMK“ – Unimetis. Unimetyje rasi savo paskaitų tvarkaraštį, galėsi matyti egzaminų sesijos rezultatus, semestro studijų planą bei kitą asmeninę studijų informaciją.

   - Prisijungimai prie SMK e.mokymosi aplinkos Moodle bus sukurti ir jungtis bus galima nuo rugsėjo 6 dienos. Prieigą prie Moodle rasi kolegijos tinklapyje www.smk.lt skiltyje „Mano SMK“ – Moodle. Paaiškinimai, kaip pirmą kartą prisijungti prie Moodle pateikti šioje instrukcijoje

  8. SMK studentams išduodamas Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) arba tarptautinis studento pažymėjimas (ISIC). Daugiau informacijos rasi puslapiuose: www.lsp.lt arba www.isic.lt.

  9. Mokestis už studijas (semestro studijų kaina) turi būti sumokamas iki kiekvieno einamojo semestro pradžios. Už rudens semestro studijas įmoka turi būti atlikta iki rugsėjo 1 dienos, o už pavasario semestrą – iki vasario 1 dienos. Įmokos už studijas mokamos pervedant lėšas į kolegijos sąskaitas bankuose, kurios nurodytos Studijų sutarties 1.1 dalyje. Mokant už studijas banko pavedimo mokėjimo eilutėje Kliento kodas būtina nurodyti savo individualų UPIN kodą, kuris buvo pateiktas individualiai pasirašant studijų sutartį, taip pat individualūs UPIN kodai buvo atsiųsti el.paštu. Mokėjimų atmintinę rasi Moodle sistemoje prie kontaktų skiltyje KĄ DARYTI?. Jei studentas neįvykdo finansinių įsipareigojimų per pirmąjį einamojo semestro mėnesį, kolegija turi teisę perduoti studento skolos išieškojimą tretiesiems asmenims.

  10. Studentas privalo nedelsiant raštu informuoti kolegijos Studijų skyrių apie pasikeitusią kontaktinę informaciją arba kitais svarbiais studijų klausimais.

  11. Pažymas studentai užsisakyti gali elektroniniu būdu. Pažymų užsakymo formą rasi Moodle skiltyje Pažymų užsakymas.

  12. Iki studijų pradžios susipažink su kolegijos teisės aktais, reglamentuojančiais studijų proceso organizavimą (www.smk.lt, Studijas reglamentuojantys dokumentai).

  13. Planuodamas savo karjerą naudokis karjeros valdymo informacine sistema www.karjera.lt

  14. Pamėk SMK paskyras socialiniuose tinkluose: Facebook: SMK Socialinių mokslų kolegija, Instagram: smklife ir Youtube: Socialinių mokslų kolegija. SMK socialiniuose tinkluose rasi daug Tau aktualios informacijos.Informaciją studijų klausimais teikia studijų skyriaus darbuotojai:

 

SMK Klaipėdoje 

Nemuno g. 2, Klaipėda

Tel. nr. +370 601 74830

Tel. nr. +370 615 30899

El. p. neringa.gulbinaite@smk.lt

 

SMK Kaune

Verslo Parkas AUŠRA

Vytauto pr. 23, Kaunas 

Tel. nr. +370 604 73 638

Tel. nr. +370 601 78 253

El. p. vidmante.stoniene@smk.lt 

El. p. milita.buneviciute@smk.lt 

 

SMK Vilniuje

Kalvarijų g. 137E, Vilnius

Tel. nr. +370 601 78 537 

Tel. nr. +370 604 73 280

Tel. nr. +370 602 28 237

El. p. agne.ekinci@smk.lt 

El. p. indre.matijosaite@smk.lt 

Jeigu nepavyksta prisijungti prie SMK studento el. pašto, Unimetis ar Moodle aplinkos, kreipkitės el. paštu laima.vilbutiene@smk.lt arba skambinkite tel. nr.  +370 46 433 474.